Tilburg Road Runners

Tilburg Road Runners, afgekort TRR, is een wegatletiekvereniging voor de echte wegatletiek. We zijn een open vereniging voor alle niveaus, van beginners tot snelle wedstrijdlopers!

TRR is uniek in de diverse trainingen die we bieden in het bos, op de atletiekbaan en op de weg. Bij de gevarieerde trainingen, uiteraard met verantwoorde begeleiding, staat kwaliteit hoog in het vaandel. TRR, met inmiddels ruim 600 leden, verzorgt trainingen maar ook wedstrijden zoals de Bosloop en de Kruikenloop. We bewijzen bij elke training en wedstrijd dat prestaties samengaan met gezelligheid.

Altijd al willen hardlopen? Is het er nooit van gekomen? Kom dan eens vrijblijvend naar een training.
Clubnieuws

Van de bestuurstafel

29 september 2018

 

Rabobank Clubkascampagne

De Tilburg RoadRunners heeft zich dit jaar opnieuw ingeschreven voor deze campagne. Veel verenigingen uit Tilburg doen hieraan mee.

Van 2 tot en met 14 oktober, de komende 2 weken, kunnen de leden van de Rabobank Tilburg en omstreken hun stem uitbrengen. Zij ontvangen maandag 2 oktober een stemkaart in de brievenbus of een stemkaart per mail. Stemmen gaat via een site van de campagne. Alleen klanten die lid zijn van de Rabobank kunnen stemmen.

Elke stem is geld waard. Hoe meer stemmen we hebben, hoe meer geld we binnen krijgen. Dus leden die lid zijn van de Rabobank, breng je stem uit op onze club. En verder ga op zoek naar mensen in je omgeving, die ook bankieren bij de Rabobank in Tilburg en stimuleer dat ze hun stem op onze vereniging uitbrengen.

De Rabobank wilde weten, waaraan deze middelen besteed gaan worden. De opbrengst voor onze club gaat naar groepen mensen, die men kwetsbaar zou kunnen noemen (armen, ouderen, vluchtelingen) die vaak beperkte contacten en veelal weinig beweging hebben. TRR wil voor deze mensen hardlooptrainingen met deze actie mogelijk maken.

 

Nieuwe bestuursleden gezocht

Vorige maand maakten we bekend dat er meerdere bestuursleden gaan vertrekken bij de volgende Algemene Ledenvergadering op 4 november 2018.

Inmiddels is Gijs Ooms al vertrokken; de combinatie van het bestuurslidmaatschap en zijn nieuwe baan kon hij op geen enkele manier waar maken.

Twee kandidaten hebben zich gemeld voor het bestuur, waarmee gesproken wordt.

We zijn echter op zoek naar meer leden die het Bestuur komen versterken. Binnen een bestuur zijn er vele verschillende taken, die vervuld moeten worden en in goed onderling overleg verdeeld worden. Op dit moment zijn we niet op zoek naar specifieke kennis, maar naar mensen die mede willen besturen.

Belangstellenden kunnen contact zoeken met een van de huidige vier bestuursleden.

 

Verenigingsmarkt Reeshof, 7 oktober 2018

In de Reeshof vindt elk jaar een verenigingsmarkt plaats. Dit jaar doet de Tilburg Road Runners hieraan ook mee. We presenteren ons daar in een kraam, hebben een leuk aanbod voor nieuwe leden en er zijn allerlei loop- en spelactiviteiten voor de jeugd.

Kennen jullie mensen die belangstelling hebben voor de loopsport, van jong tot oud, stimuleer ze dan om te komen naar de Verenigingsmarkt op zondag 7 oktober 2018 op het winkelcentrum Heijhoef in de Reeshof, Tilburg.

Trainer Rien van Oirschot heeft, als kind, 25 jaar in de Kampina gewoond en kent dit natuurgebied al geen ander.
Op zondag 28 oktober gaat Rien een loop organiseren door de Kampina, voor veel mensen een totaal onbekend gebied. Iedereen mag komen, je hoeft geen lid te zijn van de TRR, als je de afstand maar kunt lopen.
Beste leden van de Tilburg Road Runners,

De geplande visieavonden over het Trainingsaanbod op 19 en 24 september ’18 gaan niet
door, omdat er te weinig leden zijn die zich hebben aangemeld voor deze avonden.
Wij vinden dat jammer, we hadden graag willen weten wat er onder de leden leeft en wat
jullie belangrijk vinden op het terrein van bewegen en lopen.
Het Bestuur gaat nadenken over de ontstane situatie. We zullen daarover praten met de
commissies van onze verenging op 8 oktober. Een terugkoppeling hiervan zal volgen op de
Algemene Ledenvergadering en in de Nieuwsbrief.

Mochten jullie vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag via ons mailadres
bestuur@tilburgroadrunners.nl

Het Bestuur van de Tilburg Road Runners
17 september 2018

Ingezonden
Naam: Marjolein Rombouts
Woonplaats: Tilburg
Beroep of opleiding: Beleidsmedewerker Onderwijs & Kwaliteitszorg

Victorie in Vitoria

29 juli 2018

Nog nooit ben ik zo zenuwachtig geweest voor een wedstrijd. Ben ik wel goed genoeg getraind, kan ik wel een marathon lopen met mijn gevoelige achillespezen en weinig kilometers in de benen?

Vanaf januari krijg ik last van mijn linkervoet gevolgd door gevoelige achillespezen. In maart/april wordt mijn linker achillespees erg dik en om een ontsteking te voorkomen krijg ik 9 weken voor de wedstrijd het advies om 2 weken niet te lopen en daarna weer rustig op te bouwen.
Naam: Astrid de Wild
Woonplaats: Tilburg
Beroep of opleiding: Docent wiskunde

Jeugdnieuws

Sportdag

30 september 2018
Vandaag hebben we onze jaarlijkse sportdag gehouden.

De inschrijvingen verliepen nog al stroef in het begin. De eerste dagen na de schoolvakantie heeft iedereen het heel erg druk. Iedereen moet weer wennen aan de dagelijkse sleur. De kinderen komen in een nieuwe klas en er zijn allemaal ouderavonden. Maar uiteindelijk starten we met 18 deelnemers.

Wedstrijdnieuws

30 september 2018
Na een lange zomer wordt het nu toch wel echt herfst en dat betekent de start van het cross seizoen.

De eerste wedstrijd in de PR competitie is de Blauwe meer cross op 21 oktober 2018. Zet deze datum alvast in je agenda.

Jullie krijgen nog een uitnodiging van Servi, want voor deze cross kunnen onze jonge Road Runners kosteloos inschrijven via de prcompetitie@tilburgroadrunners.nl.

Meerkamp op zo 30 sept!

31 augustus 2018
Zondag 30 september meerkamp
Op zondagmiddag 30 september organiseren we weer onze jaarlijkse meerkamp.
Deze keer moet Willem II niet voetballen, en alle opa’s en oma’s zijn welkom als supporter.
En wat denk je van de ouder kind estafette???
Dus wat let je!!! Meedoen allemaal!!!!!!
Jullie kregen na de Tilburg Ten Miles een persoonlijke uitnodiging.
Zet de datum alvast in je agenda.
Uit de enquête die we voor de vakantie hebben gestuurd kregen we geen voorkeur voor zondag of zaterdag. Vorig jaar op zaterdag hadden we niet zoveel deelnemers, daarom is het nu een zondag geworden.

 

Hoofdsponsor

Tilburg Road Runners in beeld

Opzegging

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te gebeuren op uiterlijk 31 december via de knop 'opzeggen' in het beveiligde gedeelte van deze website (login). Indien wordt opgezegd na de genoemde datum, is men voor het gehele volgende kalenderjaar contributie verschuldigd. Ook voor het aanmelden en opzeggen van wedstrijdlicenties gelden de bovengenoemde procedure en opzegtermijn.
informatie Adverteren
Terug naar boven