Nieuwsarchief

Er zijn heel wat berichten in het archief geplaatst. Deze zijn niet meer zo actueel, maar wel leuk om nog eens terug te lezen.

Blader er maar eens door, of zoek op een bepaalde periode. Lees ze.
Filter overzicht

Tilburg Road Runners trekt zich terug uit het fusietraject

25 maart 2015
Terugblik
Op de extra algemene ledenvergadering van 28 januari jl. zijn de plannen om te fuseren met AV Attila toegelicht. Op deze vergadering, met een record opkomst van ruim 80 leden (!), zijn kritische kanttekeningen geplaatst bij deze plannen. Deze hadden enerzijds te maken met de doelstellingen die aan de fusieplannen ten grondslag liggen en anderzijds met de financiële onderbouwing daarvan. Er werden veel vragen gesteld over de uitgebrachte notitie ‘Het Huis van de Atletiek in Tilburg’. Deze hadden met name betrekking op de daarin gepresenteerde kansen (voordelen) en bedreigingen (nadelen) van de fusie. Daarnaast is op deze vergadering naar voren gebracht dat er nog onvoldoende inzicht is in de financiële positie van AV Attila en in die van de op te richten atletiekvereniging.  Aan het einde van de vergadering werd onder de aanwezigen een peiling gehouden over het al dan niet voortzetten van het fusietraject. Een kleine meerderheid sprak zich uit voor het verder uitwerken van de fusieplannen.

Mede op aangeven van de algemene ledenvergadering heeft het verder uitwerken van de financiële paragraaf van ‘Het Huis van de Atletiek in Tilburg’ prioriteit gekregen. Er is een financiële commissie gevormd waarin van beide verenigingen 3 leden zitting hebben[1]. De in genoemde notitie uitgezette vervolgstappen met betrekking tot de organisatiestructuur, communicatie, sponsoring en administratie e.a., werden voorlopig geparkeerd.

De afgelopen twee maanden heeft het bestuur haar oren te luister gelegd  bij de leden van onze vereniging. Dit is gebeurd tijdens de trainingen, wedstrijden en andere activiteiten waarop leden elkaar ontmoeten. Daarnaast heeft het bestuur  van een (ad hoc) klankbordgroep feedback gekregen op de fusieplannen en het  fusieproces . Aan deze klankbordgroep hebben leden op persoonlijke titel deelgenomen.

Besluit
Mede op basis van de rapportage van de financiële commissie is het bestuur tot het inzicht gekomen dat een fusie met AV Attila voor Tilburg Road Runners een financieel risicovolle onderneming wordt. Daarom heeft zij het besluit genomen zich uit het fusietraject terug te trekken. Daar komt bij dat in de loop van het traject duidelijk is geworden dat de fusieplannen binnen TRR  niet breed gedragen worden.
TRR wil blijven investeren in een duurzame samenwerking met AV Atilla, gericht op een sterke positie van de atletiek in Tilburg.

Het voorgenomen besluit van het bestuur wordt voorgelegd aan de algemene ledenvergadering. Deze vindt plaats op maandag 18 mei 2015. Op deze vergadering zal verslag worden gedaan van de bevindingen van de financiële commissie en van het verloop van het fusietraject. Omdat deze vergadering pas over twee maanden wordt gehouden, hebben wij besloten deze extra Nieuwsbrief uit te brengen. De agenda en bijbehorende informatie voor de algemene ledenvergadering wordt tijdig aan de leden toegezonden. Wij rekenen op een even grote opkomst als bij de extra ledenvergadering in januari.

24 maart 2015

Namens het bestuur,
Peter Nouwens

Voorzitter[1] Leden van TRR in de financiële commissie: Harrie Wijnans, Johan Hagenaar en Edgar Pijnenburg.

Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 
www.tilburgroadrunners.nl

Training 27-08-2019 afgelast

26 augustus 2019
Gezien de warmte wordt de baantraining van dinsdag 27 aug afgelast. Meer >
 
www.tilburgroadrunners.nl
I.v.m. de warmte is er besloten de trainingen voor morgen (23/7) en donderdag (25/7) af te lasten.
 
Vanwege het warme weer is er iom Hans Markus besloten om de zaaltraining van as woensdagavond 26 juni niet door te laten… Meer >
 
De vooruitzichten zijn erg mooi, maar helaas te warm om de training van a.s. dinsdag door te laten gaan. Aangezien er een temperatuur… Meer >
 
www.tilburgroadrunners.nl
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei, vervallen alle trainingen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-12-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2018 Meer >
 
30-10-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
30-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
09-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-02-2018 Meer >
 
28-02-2018 Meer >
 
28-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
04-10-2017 Meer >
 
01-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-07-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-01-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-11-2016 Meer >
 
30-11-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
08-11-2016 Meer >
 
 
 
 
30-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-07-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
01-03-2016 Meer >
 
 
01-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-06-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
28-05-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-03-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven