Nieuwsarchief

Er zijn heel wat berichten in het archief geplaatst. Deze zijn niet meer zo actueel, maar wel leuk om nog eens terug te lezen.

Blader er maar eens door, of zoek op een bepaalde periode. Lees ze.
Filter overzicht

Van de bestuurstafel

31 juli 2017

Beweging creëren in de Tilburg Road Runners

Het bestuur heeft op de Algemene Ledenvergadering van 12 juni jl. een presentatie gegeven over de nieuwe koers, dit als onderdeel van de opgestelde doelstellingen voor 2017 van Tilburg Road Runners.

Na afloop van de vergadering heeft zij een aantal reacties mogen ontvangen. De meeste reacties waren gericht op het gepresenteerde beeldmerk en het daarbij behorende shirt. Helaas is in die reacties het totaalplaatje van de visie onderbelicht gebleven. Het bestuur heeft zelf in haar vergadering van 10 juli het geheel onder de loep genomen en nu willen wij de nieuwsbrief en de website gebruiken om de nieuwe koers nogmaals uiteen te zetten.

De nieuwe visie van TRR vloeit voort uit een samenhang van een aantal zaken, te weten: de nieuwe visie van de Atletiekunie naar 2024, de visie op nieuwe doelgroepen (met name de jeugd) en de doelstellingen van TRR voor 2016-2017. Deze punten laten wij in dit schrijven nogmaals de revue passeren, om daarmee een completer beeld te kunnen schetsen.

In haar nieuwe visie schrijft de Atletiekunie dat verenigingen meer moeten denken vanuit een “open club” gedachte met focus op meer doelgroepen. We zullen ons als vereniging flexibeler moeten opstellen. Dit geldt zowel intern als extern. De omgeving verandert razend snel en daarbij wordt het aandeel van nieuwe generaties binnen onze vereniging steeds zichtbaarder. We zullen hierdoor de kracht van de huidige vereniging moeten gebruiken om te blijven vernieuwen. Hieronder een aantal voorbeelden waaraan wij als bestuur denken:
 • Samenwerking met andere verenigingen/organisaties
  Krachten zullen gebundeld moeten worden om op een duurzame wijze de gewenste kwaliteit in aanbod te blijven leveren. Dit kan in de breedste zin van het woord zijn, denk hierbij aan: gezamenlijke investeringen, trainerspool, aanbod van bijvoorbeeld trailrun-trainingen en opsporen van talent (trainingen op scholen).
 • Sportklimaat veranderd
  Waar een aantal jaar geleden het verenigingsleven één van de redenen was om jezelf bij een vereniging aan te sluiten is dat tegenwoordig veel minder. Verenigingen worden steeds meer gebruikt om te consumeren. Hiermee wordt bedoeld dat, voornamelijk jeugd, enkel de trainingen afneemt bij de vereniging en het daarbij laten. Dit is een gevolg van het feit dat onze levens steeds drukker worden. De jeugd beoefent doorgaans meerdere sporten en dit wordt op een uiterst efficiënte wijze gecombineerd in de drukke agenda’s maar zorgt er wel voor dat het consumeren van sport in de hand gewerkt wordt. Hierdoor zullen wij onze trainingen flexibel moeten aanbieden om zo toch de leden op een passende wijze te kunnen bedienen.
 • Nieuwe doelgroepen
  Als vereniging biedt het enorme kansen om nieuwe doelgroepen aan te boren en hen te voorzien van een passend trainingsaanbod. Bijvoorbeeld aan parttime werkenden, thuiswerkenden of simpelweg mensen die graag overdag zouden willen trainen. Of aan passende, kortere periodes van trainingen voor bijvoorbeeld sporters in andere disciplines, welke in de zomermaanden fit willen blijven en zich zo optimaal willen voorbereiden op het komende seizoen. Tevens kan gedacht worden aan specifieke trailrun-trainingen of duintrainingen. Wij willen graag de trainers faciliteren, zodat zij de juiste cursussen en/of trainingen kunnen volgen.

We moeten als vereniging onze ogen niet sluiten voor deze veranderingen maar continu blijven zoeken naar mogelijkheden om te blijven vernieuwen. Om dit binnen het bestuur kracht bij te zetten zijn wij op zoek naar een nieuw bestuurslid met als doel beweging te creëren binnen onze verenging. Letterlijk natuurlijk meer mensen aan het hardlopen krijgen en figuurlijk door als vereniging de gewenste vernieuwing te realiseren. Feitelijk zal dit nieuwe bestuurslid zich bezig gaan houden met het in kaart brengen van nieuwe doelgroepen en deze ook aanboren (verder in deze nieuwsbrief vind je de vacature).

Het binden van lopers is een ander punt wat in de nieuwe visie van de Atletiekunie duidelijk naar voren komt en wat ook als doelstelling is meegenomen in die van TRR voor 2016-2017 onder het kopje ‘nieuwe leden’. Concreet zijn we onlangs een overeenkomst aangegaan met de huisartsenpraktijken van het Gezondheidscentrum Reeshof, Dalem en Tuindorp om voor hen looptrainingen aan te bieden voor een specifieke groep cliënten. We hopen op deze manier de cliënten van het Gezondheidscentrum te kunnen binden aan onze vereniging.

Een ander voorbeeld van het binden van lopers is het evenementgericht trainen wat op fantastische wijze is ontplooid gedurende de voorbereidingen op de Marathon Tilburg. Van zowel huidige leden, nieuwe leden en de organisatie van de Marathon Tilburg hebben we als vereniging complimenten ontvangen op de wijze waarop dit georganiseerd is. In het verslag “de weg naar de Marathon Tilburg” van één van onze leden, is het meedoen aan zo een evenement, als loopgroep, ervaren als geweldig. Eén van de bijkomende punten, welke het bestuur graag verder wil uitwerken, is het deelnemen aan evenementen vanuit onze loopgroepen.

De profilering van Tilburg Road Runners komt voort uit de doelstellingen van TRR 2016-2017. Tijdens de ALV hebben wij een nieuw beeldmerk en een nieuw shirt gepresenteerd. Veel leden identificeren zich onvoldoende met het huidige logo. Het bestuur heeft besloten om een nieuw opvallend beeldmerk te creëren wat ook voldoet aan de huidige tijd en de huidige manieren van communiceren.

In het verleden is in de ledenvergaderingen al meerdere malen vergaderd over het TRR tenue. Om voort te gaan op de besluitvorming van destijds en door de verwarring welk tenue anno 2017 het officiële clubtenue is, willen wij als bestuur graag het nieuwe shirt introduceren. Dit shirt zal geen sponsoring op het tenue tonen, omdat TRR een onafhankelijke vereniging wil zijn, die inspeelt op haar lopers en op allerlei initiatieven, die zich op het terrein van de atletiek voordoen. Ook hier is sprake van een “open club”.

Om bovenstaande punten kracht bij te zetten en om de saamhorigheid binnen de vereniging te vergroten heeft het bestuur besloten om het nieuwe shirt gratis te verschaffen aan de jeugd en jong volwassenen tot en met 32 jaar en voor alle actieve lopers, die aan wedstrijden deelnemen, alsmede voor alle nieuwe doelgroepen die in het TRR shirt gaan lopen. Op deze manier hopen wij ook hen te kunnen binden aan onze vereniging. Het talent van de vereniging is uiteindelijk ook het kapitaal van de vereniging.

Naast een nieuw beeldmerk en een nieuw shirt is in 2016 al onze nieuwe website gelanceerd. Dit wordt het belangrijkste communicatiekanaal van de vereniging. Wij hebben het voornemen om snel de bijbehorende applicatie te lanceren, zodat ook op die manier de profilering van TRR past binnen de huidige tijd en manieren van communiceren. Bij extreme weesomstandigheden zal, vanuit een nieuw protocol, de trainers-coördinator de website (en applicatie) gebruiken om trainers en lopers te informeren.

Tenslotte zijn wij als bestuur trots op de prestaties van onze leden. Hierdoor willen wij ons als vereniging beter profileren in (lokale) media en bij (lokale) evenementen. Dit alles om als Tilburg Road Runners zichtbaarder te laten zijn én blijven.

We weten waar we vandaan komen. Dertig jaar geleden begonnen als een kofferbakvereniging; zo zijn we groot geworden. De TRR heeft in haar activiteiten een verandering ondergaan, omdat er andere behoeften kwamen. De laatste jaren zien we met de Atletiekunie de noodzaak voor een verdere vernieuwing van onze vereniging.

Komende periode zal het bestuur koers houden op de nieuwe visie. De ontwikkelingen hieromtrent zullen via de nieuwsbrief gedeeld worden. Houdt de updates op de website goed in de gaten.

 
Vacature bestuurslid doelgroepen

Om onze visie verder te kunnen uitwerken en meer kleur kunnen geven zoeken wij een enthousiast lid, welke zich bezig zal gaan houden met het beleid ten aanzien van doelgroepen.

Het belangrijkste is om een passend aanbod te realiseren voor meerdere doelgroepen, waar wij als vereniging voor willen gaan. Denk hierbij als voorbeelden aan onder meer jeugd, jong volwassenen, volwassenen van 30-45 jaar, ouderen, gehandicapten en loopgroepen bij bedrijven.

Andere punten, waarvan wij denken die bij dit profiel horen, zijn:
 • Het jaarlijks opstellen van een doelgroepenplan. Dit plan wordt opgenomen in het jaarwerkplan van de vereniging. Daarnaast het leveren van een bijdrage aan het meerjarenbeleidsplan voor wat betreft het beleidsterrein doelgroepen en marketing.
 • Benaderen van doelgroepen. Leren kennen van behoeften, motivatie, ambitie en mogelijkheden in doelgroepen.
 • In kaart brengen van huidig product/aanbod per doelgroep; het aanbod ontwikkelen.
 • Vormgeven en organiseren van aanbod aan doelgroepen: trainingen, clinics, activiteiten, evenementen per doelgroep. Hierin samenwerken met de verschillende commissies (jeugd, wedstrijd, sporttechnisch).

Tilburg Road Runners streeft ernaar om het bestuur zo divers mogelijk samen te stellen. Wij hebben op dit moment weinig jonge en geen vrouwelijke leden in het bestuur.

Tevens stimuleren wij het werken in duo’s. Mochten twee kandidaten zich melden, die voldoen aan het profiel en daarin aanvullend ten opzichte van elkaar kunnen opereren, is dat een stimulans voor de vereniging.


Het bestuur
31 juli 2017

Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 
Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering van de vereniging is gepland op maandag 11 mei 2020. Deze vergadering gaat in… Meer >
 
Beste TRR leden, Zoals waarschijnlijk iedereen wel heeft meegekregen is er i.v.m. het coronavirus door de regering bepaald dat de… Meer >
 
Beste TRR leden, In verband met het coronavirus is er besloten om de trainingen van de TRR tenminste t/m 1 april niet door te laten… Meer >
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat Noord Brabant een van de regio's is waar de besmetting van het corona virus het grootst is. Omdat… Meer >
 
www.tilburgroadrunners.nl
Al ingeschreven voor de Kruikenloop? Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-04-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
31-03-2019 Meer >
 
31-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
03-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-01-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-12-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2018 Meer >
 
30-10-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
30-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
09-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-02-2018 Meer >
 
28-02-2018 Meer >
 
28-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
04-10-2017 Meer >
 
01-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-07-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-01-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-11-2016 Meer >
 
30-11-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
08-11-2016 Meer >
 
 
 
 
30-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-07-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
01-03-2016 Meer >
 
 
01-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-06-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
28-05-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-03-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven