Nieuwsarchief

Er zijn heel wat berichten in het archief geplaatst. Deze zijn niet meer zo actueel, maar wel leuk om nog eens terug te lezen.

Blader er maar eens door, of zoek op een bepaalde periode. Lees ze.
Filter overzicht

TRR zoekt nieuwe voorzitter

12 januari 2016

Leden worden van harte worden uitgenodigd om zich voor deze functie kandidaat te stellen of kandidaten voor te dragen. Belangstellenden kunnen zich richten tot het bestuur:bestuur@tilburgroadrunners.nl Informatie over deze functie kan worden ingewonnen bij de huidige voorzitter Peter Nouwens: 06 105 65 383.


Taakomschrijving voorzitter

1. Functietypering

De voorzitter is belast met de algehele leiding van de vereniging. Hij/zij coördineert en houdt toezicht op de uit te voeren activiteiten die zijn opgenomen in het jaarwerkplan, het meerjarenbeleidsplan en op de financiën die zijn vastgelegd in de begroting.
De voorzitter geeft sturing aan de vereniging en draagt eindverantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en de uitvoering van de activiteiten en financiën.
Hij/zij heeft bevoegdheden die zijn ontleend aan de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

2. Doel van de functie

De voorzitter behartigt in- en extern de belangen van de vereniging. Op het terrein van de sport in Tilburg e.o. neemt TRR als hardloopvereniging een duidelijk herkenbare positie in. De hardloopsport bevindt zich in een dynamische omgeving, waarin zich voortdurend  nieuwe en uitdagende ontwikkelingen voordoen. Het doel van TRR is – naast het prestatieve aspect – (potentiële) leden samen plezier te laten beleven aan de loopsport in een sfeer van gezelligheid en onderlinge betrokkenheid. De voorzitter geeft leiding aan het beleid van TRR dat gericht is op het realiseren van deze doelstelling.

3. Organisatorische positie

Samen met de secretaris en de penningmeester vormt de voorzitter het dagelijks bestuur. De voorzitter vertegenwoordigt samen met de secretaris of de penningmeester de vereniging in rechte. De voorzitter is verantwoording verschuldigd aan het bestuur en de algemene ledenvergadering.
 

Kerntaken

 • Het voorbereiden en leiden van de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • De vereniging externe vertegenwoordigen (o.a. naar de gemeente, politiek, gemeentelijke en regionale sportverenigingen).
 • Bijwonen van (regionale) bijeenkomsten van de Atletiek Unie en andere overlegvormen op het terrein van de loopsport.
 • Contact onderhouden met de coördinatoren van de commissies over lopende en nieuwe activiteiten. Organiseren van het overleg met de coördinatoren.Dit overleg vindt minimaal tweemaal per jaar plaats, bij voorkeur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering (april en november). Doel: terugblik op het afgelopen seizoen en koers uitzetten voor het nieuwe.
 • Het verder ontwikkelen van de interne organisatiestructuur.
 • Het regisseren van het proces om de jaarwerkplannen en het meerjarenbeleidsplan op te stellen en te evalueren.

5. Tijdbesteding

Behoudens de zomermaanden juli en augustus (sterk verminderde inzet van tijd), gemiddeld 4 tot 6 uur per week.

Functieprofiel

 

Omgevingsbewust

 • Kennis van en inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen op het gebied van sport in Tilburg e.o.
 • Netwerker, gericht op samenwerking.
 • Anticipeert op ontwikkelingen, is initiatiefrijk en ondernemend; ziet en benut kansen.
 • In staat om de belangen van TRR in contacten met de gemeente, sportverenigingen en andere externe partners goed te behartigen.

Kerncompetenties:

 • Signaleert actief en met vooruitziende blik belangrijke externe en interne ontwikkelingen voor TRR en kan deze voor de vereniging vertalen in strategisch en operationeel handelen.
 • Heeft overtuigingskracht en weet draagvlak te creëren voor het beleid van het bestuur bij de leden.
 • Vervult de rol van boegbeeld van TRR in de externe vertegenwoordiging.

Leiding

 • Weet de koers uit te zetten en de inrichting van de vereniging te regelen.
 • Is bruggenbouwer; kan waardering en vertrouwen scheppen, ook als er moeilijke beslissingen moeten worden genomen.
 • Bewaakt effectief processen en prestaties en toetst de voortgang van de gestelde doelen op (sport)inhoudelijk en financieel terrein.

Kerncompetenties:

 • Stevige en daadkrachtige persoonlijkheid, met gevoel voor ondernemen.
 • Kwaliteitsbewustzijn; gericht zijn op innovatie en verbetering van het sportaanbod van TRR
 • Goede communicatieve vaardigheden; kan zich helder mondeling en schriftelijk uitdrukken.
 • Heeft oog en oor voor de vereniging en haar leden en zorgt voor heldere communicatie tussen bestuur, commissies, vrijwilligerskader en de leden..
 • Integer, straalt rust en vertrouwen uit, is open en toegankelijk en heeft humor.

Kennis en ervaring

 • Bestuurlijke ervaring in de non-profit sector, bij voorkeur in de sport.
 • Affiniteit met de hardloopsport
 • HBO denk- en werkniveau.
Plaats een reactie

Reactie op

*
*

 
Algemene Ledenvergadering De Algemene Ledenvergadering van de vereniging is gepland op maandag 11 mei 2020. Deze vergadering gaat in… Meer >
 
Beste TRR leden, Zoals waarschijnlijk iedereen wel heeft meegekregen is er i.v.m. het coronavirus door de regering bepaald dat de… Meer >
 
Beste TRR leden, In verband met het coronavirus is er besloten om de trainingen van de TRR tenminste t/m 1 april niet door te laten… Meer >
 
Het zal niemand ontgaan zijn dat Noord Brabant een van de regio's is waar de besmetting van het corona virus het grootst is. Omdat… Meer >
 
www.tilburgroadrunners.nl
Al ingeschreven voor de Kruikenloop? Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-05-2019 Meer >
 
31-05-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-04-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
31-03-2019 Meer >
 
31-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
03-03-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-01-2019 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-12-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2018 Meer >
 
30-10-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
30-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
09-09-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-07-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-02-2018 Meer >
 
28-02-2018 Meer >
 
28-02-2018 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10-12-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
04-10-2017 Meer >
 
01-10-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-07-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-05-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-03-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-01-2017 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-11-2016 Meer >
 
30-11-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
08-11-2016 Meer >
 
 
 
 
30-10-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-07-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
01-03-2016 Meer >
 
 
01-03-2016 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30-10-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25-09-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01-06-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
28-05-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24-03-2015 Meer >
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven