Algemene voorwaarden en reglementen


Voorwaarden deelname:
  • Deelnemen aan de Kruikenloop is geheel voor eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.
  • Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van de Kruikenloop zonder daarvoor een vergoeding te claimen.
  • De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor persoonlijk gemaakte kosten , inclusief inschrijfgeld, wanneer het evenement door overmacht afgelast moet worden.
  • Bij afgelasting door overmacht zal geen nieuwe (vervangende) datum worden vastgesteld.
  • Het inschrijfgeld bij voor-inschrijving wordt via een eenmalige incasso in de week voor het evenement geïncasseerd.
  • Annuleren van een inschrijving is alleen mogelijk via een mail naar kruikenloop@gmail.com tot uiterlijk 16-02-2020. Hierna is annuleren niet meer mogelijk en bent u verplicht het inschrijfgeld te voldoen.
  • Inschrijfgelden bij na-inschrijving dienen ter plaatse contant te worden afgerekend.
  • De organisatie Kruikenloop is op geen enkele manier aansprakelijk voor het zoekraken van kleding en andere persoonlijke eigendommen, alsmede de letselschade die ontstaat bij ziekte en/of ongevallen.
  • De voorwaarden rondom de AVG Wetgeving staan in de Privacyverklaring Tilburg Road Runners. Met Iwan.nl BV heeft de Kruikenloop m.b.t. de inschrijvingen en uitslagen via de Tilburg Road Runners een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Wedstrijd- en trimloopreglement

Artikel 1:
Alleen de 15 km loop is onderdeel van het Global-E circuit Midden Brabant.

Artikel 2:
De deelnemers zijn verplicht om alle aanwijzingen van organisatie op te volgen.

Artikel 3:
De tijden van de deelnemers worden bepaald aan de hand van de chip die aan de schoen bevestigt is (chiptiming). De wedstrijdvolgorde wordt bepaald door de brutotijden. De volgorde van binnenkomst is bepalend voor de prijsuitreiking. Dit ter beoordeling door wedstrijdleiding en jury.

Artikel 4:
De deelnemers dienen zich aan het door de organisatie aangegeven parcours te houden op straffe van diskwalificatie.

Artikel 5:
Het is verplicht het startnummer ongevouwen op de borst te dragen.

Artikel 6:
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie.

Contact

Heb je nog vragen? Mail naar kruikenloop@gmail.com.
Sponsoren
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven