Lidmaatschap

Proeftraining

Enthousiast geworden over Tilburg Road Runners? Kom dan eens een kijkje nemen op de trainingen of train een paar keer vrijblijvend mee. Je hoeft dat niet van te voren door te geven maar meldt je voor aanvang van de training wel even bij één van de trainers om samen te bepalen met welke groep je het beste mee kunt lopen.
 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden bij de Tilburg Road Runners door het inschrijfformulier in te vullen. TRR hanteert voor het lidmaatschap een minimumleeftijd van 7 jaar. Het bestuur van TRR is van mening dat jeugdige lopers zich breed moeten oriënteren binnen de atletiek. Voor 50+-ers adviseren we een sportkeuring bij het Sport Medisch Centrum (SMC).
 

Contributie 2020

Evenals de Atletiekunie kent TRR een contributieperiode die gelijk is aan het kalenderjaar. De bedragen vindt u in onderstaand overzicht. Bij aanvang van het lidmaatschap dient u, naast de contributie, ook eenmalige inschrijfkosten te betalen.
 
De contributiebedragen zijn:
€ 70,00     Basis lidmaatschap
€ 30,00 Inschrijfgeld/administratiekosten nieuwe leden (eenmalig)
€   2,00 Gezinskorting (vanaf 2e lidmaatschap in een gezin op hetzelfde adres)
€ 23,45 Wedstrijdlicentie Atletiekunie, senioren/masters                  
€ 14,70 Wedstrijdlicentie Atletiekunie, junioren (2001 t/m 2008)
€   8,25 Wedstrijdlicentie Atletiekunie, pupillen (2009 t/m 2012)
 
Voor de betaling maakt TRR uitsluitend gebruik van automatische incasso. Middels de ondertekening van het inschrijfformulier verklaart het aspirant lid akkoord te gaan met de automatische incasso van de contributie. Indien u niet akkoord bent met een afschrijving, heeft u het recht de incasso zonder opgaaf van reden te laten terugboeken.
Nieuwe leden ontvangen vanaf 2019 het TRR clubshirt gratis.
 
Indien u gedurende het kalender jaar lid wordt, zijn onderstaande contributiebedragen voor het basis lidmaatschap van toepassing:
juli en augustus
€ 55,00
september en oktober
€ 40,00
november en december
€ 26,00


Gedragscode

Ieder lid van de TRR dient zich te houden aan de voor de TRR geldende gedragscode.
 

Rustend lidmaatschap

Wanneer u geen gebruik maakt van de trainingsmogelijkheden die TRR biedt, maar de vereniging wel een warm hart toedraagt kunt u rustend lid worden. Het rustend lidmaatschap kost € 22,00. U ontvangt hiervoor ook de TRR-nieuwsbrief om te kunnen lezen wat er binnen de vereniging speelt.
 

Meedoenregeling

TRR neemt deel aan de meedoenregeling van de gemeente Tilburg. Met deze regeling krijgen alle minima in de stad 100 euro van de gemeente Tilburg om actief deel te nemen aan sportieve en culturele activiteiten. Voor meer informatie kunt u mailen naar bestuur@tilburgroadrunners.nl.
 

Opzegging

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Opzegging dient te gebeuren op uiterlijk 31 december via de knop 'opzeggen' in het beveiligde gedeelte van deze website (login). Indien wordt opgezegd na de genoemde datum, is men voor het gehele volgende kalenderjaar contributie verschuldigd. Ook voor het aanmelden en opzeggen van wedstrijdlicenties gelden de bovengenoemde procedure en opzegtermijn.
 

Bijzonder lidmaatschap

TRR kent een aantal bijzondere leden die zich bijvoorbeeld jarenlang vrijwillig hebben ingezet voor de vereniging, die voor TRR onmisbaar zijn in welk opzicht dan ook of zeer bijzondere prestaties hebben behaald. Lid van verdienste zijn: Peter Nouwens, Wim Ogink, Ad van Remunt, Ad van Hest, Henk Beijens, Peter Conemans en Frank van Laere. Daarnaast zijn Greg van Hest, Armand van der Smissen en Frans Jansen erelid.
 

Vragen

Heb je andere vragen over TRR of een lidmaatschap? Neem dan contact op met onze administratie via info@tilburgroadrunners.nl
informatie Privacyverklaring Adverteren
Terug naar boven